Velkommen som fjernhealer

Vi i Hearts & Hands er glade for at kunne byde dig velkommen i blandt os. Sammen kan vi løfte og bevæge mere, end vi kan som enkeltpersoner. Måske er du en øvet healer, måske har du ikke så meget erfaring med det. I begge tilfælde kan du sikkert have glæde af den inspiration, vi har samlet her. Der findes ikke en bestemt måde at udføre fjernhealing på, der gælder for alle. Enhver må selv finde den rette form og det mest effektive indhold. Det følgende er derfor udelukkende tænkt som vejledende råd og inspiration til at komme i gang.

Faste tider, men ingen tvang
Vi har faste tider, kl. 9.00 og 21.00, hvor vi dagligt tuner ind og “sender”. På den måde sikrer vi os den mest kraftfulde effekt. Samtidig har klienterne mulighed for at tune ind to gange om dagen, og selv deltage i processen. Der er imidlertid ingen tvang for hverken fjernhealer eller klient om at deltage på de nævnte tidspunkter. Det kan være, at man kun har mulighed for at deltage en gang om dagen. Der kan være dage, hvor man er optaget af andre gøremål. Og der er intet i vejen for at springe en dag over i ny og næ. Det er måske endda oven i købet tilrådeligt.

Centrering og nærvær
Normalt tænker vi ikke over, at vi trækker vejret. Det kaldes det bevidstløse åndedræt. Når vi udfører fjernhealing, er det vigtigt at være centreret i det bevidstgjorte åndedræt. Det vil sige, at vi er bevidste om hvilken kraft, der tilflyder os gennem åndedrættet. Derved gør vi os nærværende, i forhold til det arbejde, vi skal til at påbegynde.

Her er et enkelt forslag til, hvordan du kan bevidstgøre dit åndedræt, og centrere dig.
Det bevidstgjorte åndedræt:

  1. Fokuser på dit åndedræt, og træk vejret helt ned i maven et par gange.
  2. Forestil dig så, at du trækker vejret ind og ud gennem hjertet, mens du på indåndingen tænker: “Jeg er” og på udåndingen: “Kærlighed”.

 

At sende det sande
Hver uge modtager alle fjernhealere en opdateret healingsliste pr. mail. Når du sidder med listen med navnene på klienterne, og er centreret i det bevidste åndedræt, kan du vælge at tune ind på hver enkelt klient for sig, eller dem alle på én gang, og bruge en bøn som denne:

Himmelske Ophav
Tag bolig i dette menneske med al Din kraft,
Og fordriv sygdommen og fyld dette menneske med nyt liv.
Tak fordi det bliver sådan.

Erfaringerne viser, at det betaler sig at være så præcis og enkel i sin formulering, som muligt.
Resultatet bliver ikke bedre af lange formuleringer rettet mod klienten, da der på den måde
meget let åbnes op for personligt stof. Så enkelhed og præcision er det mest effektive. Du kan
også vælge at bruge helbredende lys, hvis det passer dig bedre.

Når du sidder med listen med navnene på klienterne, og er centreret i det bevidste åndedræt,
forestiller du dig, at du sender gyldent lys til klienterne, enkeltvis eller dem alle på en gang,
imens du tænker eller siger: “Må det helbredende lys finde derhen, hvor der er brug for det” .
Tilsidst takker du for, at det er sådan.

Resultatet bliver ikke bedre af detaljerede forestillinger om lyset farve eller ønsker om, at det skal virke på bestemte chakraer eller andre steder på kroppen. Tværdigmod. Lyset finder selv derhen, hvor der er brug for det, og det er nok, du tænker, at du sender det, så sker det. Enkelthed og præcision er også det mest effektive her.

Træthed og tørhed
Fjernhealingen kan blive en vigtig, daglig centrering for den, der laver det. Efter et stykke tid kan enhver fjernhealer alligevel opleve psykisk og/eller fysisk træthed eller tørhed i arbejdet. Det er helt normalt. Det er er på mange måder en ensom post. I perioder kan man føle sig løftet op på et andet plan, og føle stor glæde, når eller efter man har sendt fjernhealing. Det kan derfor virke demoraliserende, hvis man pludselig oplever en periode med tørhed. Det kan føre til tvivl om det man gør. I sådan en situation er det vigtigt at vide, at ens arbejde på ingen måde er overflødigt. Alligevel kan det til tider være nødvendigt med en pause.

Fortrolighed
Husk at du som healer modtager fortrolige oplysninger om menneskers helbredstilstand, der ikke må deles med andre.

Hvorfor deltager vi i arbejdet ?
Hvem er vi? Hvorfor har vi valgt at deltage i healingsarbejdet? Hver eneste dag må vi være villige til at stille os selv disse spørgsmål og have modet til at se på vores bevæggrunde. Hver dag er et valg mellem det lavere og det højere. Den lille forskel med den store virkning.

Kære ukendte ven.
Ved at deltage i Hearts & Hands arbejde, har du valgt at gøre en forskel. Det kan godt være, at du ikke synes, at den er særlig stor lige nu. Men vær forvisset om, at virkningen overstiger enhver forestilling, vi end måtte have. En journalist opsøgte for nogle år siden en abbed på et af klostrene på Athos-halvøen i Grækenland, der er beboet af 5000 munke.

“Hvad laver I egentlig her?” spurgte jounalisten.
“Vi beder for verdens fred.” svarede abbeden.
Journalisten kiggede vantro på den gejstlige.
“Så må jeres bønner ikke være særlig stærke, for verden står jo i flammer.”
Abbedens øjne oplyste rummet. Så svarede han,
“Unge mand, hvordan tror De verden ville se ud, hvis vi ikke bad?”

Velkommen

Heart & Hands

Fjernhealing hver dag

Kalender

mandag d. 27. maj 2024
 
 
onsdag d. 29. maj 2024
 
København: Personlig healing
heartsandhands.dk/pers.....havn/
 
onsdag d. 5. juni 2024
 
København: Personlig healing
heartsandhands.dk/pers.....havn/