Etiske retningslinjer

ERKLÆRING

Jeg påtager mig herved efter aftale med Hjælpeorganisationen Hearts and Hands (HH) vederlagsfrit at stille mine evner til rådighed for mennesker, som måtte have brug for hjælp, ved healing.

Jeg er indforstået med, at HH er universel i den forstand, at min tro eller tradition ikke er relevant for arbejdet.

Jeg er enig i, at HH’s virksomhed ikke skal betragtes som et alternativ til den eksisterende behandling, men som et supplement dertil.

Jeg påtager mig at behandle alle oplysninger om klienterne, som jeg måtte erhverve under min tjeneste, som strengt fortrolige.

Jeg accepterer at arbejde anonymt og er indforstået med, at jeg ikke må bruge min tjeneste til at markedsføre privat terapivirksomhed.